سلامتی جسم و روان
زیبایی
۰

تیپ شخصیتی خود را بشناسید

هدف «نشانگر تیپ‌های شخصیتی مایرز-بریجز» یا «MBTI» قابل استفاده‌کردن تئوری‌های بیان‌شده دربارۀ شخصیت‌شناسی در علم روانشناسی است. ماهیت این تئوری…