نویسنده/مترجم آریانا نامنی

آریانا نامنی

دورۀ کارشناسی را در رشتۀ زبان و ادبیات انگلیسی (دانشگاه علامه طباطبایی) و کارشناسی‌ارشد را در رشتۀ آموزش زبان انگلیسی (دانشگاه الزهرا) به اتمام رسانده و همچنین دارای مدرک دلتا از دانشگاه کمبریج است. بیش از یک دهه است که او به تدریس دوره‌های گوناگون زبان انگلیسی به بزرگسالان می‌پردازد.