نویسنده/مترجم الناز گلدوز

الناز گلدوز

دانشجوی دکتری آموزش زبان انگلیسی در دانشگاه شهید بهشتی است و هم‌اکنون به تدریس زبان انگلیسی اشتغال دارد.