نویسنده/مترجم فرنوش صانعی

فرنوش صانعی

کارشناس ارشد زبان شناسی همگانی و مدرس زبان فارسی در دانشگاه سانتاباربارای کالیفرنیا، از سال 94 همکاری خود را با مجلۀ تن‌مین در زمینۀ سلامتی، موفقیت در زندگی و پیشرفت شخصی آغاز کرده است.