نویسنده/مترجم نازنین حنیفه‌زاده

نازنین حنیفه‌زاده

مدیر مسئول نشریۀ سیناپس و دانشجوی مقطع کارشناسی رشتۀ زیست‌شناسی در دانشگاه شهید بهشتی است.

ورزش
۰

هرچند که ورزش، مخصوصاً ورزش‌های هوازی، برای سلامت بدن بسیار مفیدند، ورزش‌کردن در زمان آلودگی…