نویسنده/مترجم نیلوفر همت‌یار

هم‌اکنون دانشجوی دکتری رشتۀ زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز است. او همچنین در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در همین رشته در دانشگاه شهید بهشتی تحصیل کرده است.