نویسنده/مترجم نرگس مولایی تاری

در حال حاضر در مقطع کارشناسی رشتۀ مترجمی زبان انگلیسی در دانشگاه بوعلی سینای همدان مشغول به تحصیل است.