نویسنده/مترجم پانیذ بهمنی

پانیذ بهمنی

کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه شهید بهشتی، ویراستاری فرهنگ واژگان انگلیسی به فارسی «استاندارد» را برعهده داشته‌ است.