نویسنده/مترجم زهرا عبدالشاه

زهرا عبدالشاه

هم‌اکنون دانشجوی مقطع کارشناسی رشتۀ زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه شهید بهشتی است.